Zadaj pytanie Uwagi i opinie

www.lawp.eu

 
Ta strona używa plików Cookies - brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z tej technologii
 
 
Strona główna | Polityka prywatności i plików Cookies | Mapa strony | Słowniczek pojęć | Pracownicy LAWP | Klauzula informacyjna | RSS | Pomoc
 

Uwagi i opinie

Szanowni Państwo,

LAWP w Lublinie - jako Instytucja Pośrednicząca II Stopnia, powołana do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - stawia sobie za cel możliwie optymalne i efektywne wykorzystanie środków przyznanaych naszemu regionowi przez UE. Nasze wysiłki zmierzają do uczynienia systemu prztyznawania tych środków nade wszystko przyjaznym dla potencjalnych beneficjentów.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o określenie barier, na jakie Państwo napotykają oraz wskazanie procedur i zapisów, które zdaniem Państwa wymagają udoskonalenia. Liczymy szczególnie na uwagi dotyczące naszej strony internetowej - www.lawp.eu oraz procedur związanych z obsługą wnioskodawców.

Każdy list będzie przeanalizowany i wzięty pod uwagę, jako ważna wskazówka usprawniająca funkcjonowanie LAWP w Lublinie.

Opinie i uwagi prosimy kierować na adres: lawp@lawp.eu lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
- Administratorem danych jest Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A Kontakt.
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@lawp.eu
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności Polityka Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione !
Imię i nazwisko: *
Firma:
Kod(y) PKD:
Adres e-mail: *
Uwagi i opinie: *
 
 
wypełnienie pola jest obowiązkowe