Zadaj pytanie

Informacje na pytania można uzyskać pod numerami telefonów 81-46-23-831, 81-46-23-812 lub za pośrednictwem Internetu wysyłając wypełniony poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione oraz musi zostać wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych!
*
*
*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
- Administratorem danych jest Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A Kontakt.
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@lawp.eu
- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności Polityka Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 
 
wypełnienie pola jest obowiązkowe