2021-06-18

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Zestawienie ilościowo-jakościoweEXCEL

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowyWORD

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 5 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD


Informacja z wyboru (25-06-2021)PDF

czytano: 142 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2021-06-18 12:53:37

Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-25 15:10:26

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF