2021-04-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD


Informacja z postępowania na sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie PDF

czytano: 139 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2021-04-15 12:13:40

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-21 15:13:42

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF