Zamówienia publiczne

 

2021-12-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez LAWP w Lublinie w 2022 roku