Zamówienia publiczne

 

2009-09-03

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Druk Poradnika Beneficjenta. I i II Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie