2022-07-08

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę wyprodukowania spotów wideo na potrzeby konkursu „Lider Innowacji 2022”

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy spoty LiderPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz wykonanych usługWORD

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniaWORD

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a ZamawiającymWORD


Informacja z wyboru (15-07-2022)PDF

czytano: 70 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2022-07-08 09:53:32

Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-15 09:30:59

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF