2022-05-04

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowyPDF

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD


Rozstrzygnięcie postępowania (11-05-2022)PDF

czytano: 176 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2022-05-04 10:29:51

Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-11 11:39:44

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF