2022-04-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę wykonania fotografii na potrzeby promocji efektów działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2022 roku

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie o posiadaniu świadectwa kwalifikacjiWORD

Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz wykonanych usługWORD

Załącznik nr 7 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznymWORD

Załącznik nr 8 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz osób zdolnych do operowania bezzałogowym statkiem powietrznymWORD


Informacja z wyboru (25-04-2022)PDF

czytano: 179 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2022-04-06 14:26:34

Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-25 14:22:16

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF