2021-03-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę przeprowadzenia szkolenia „Amortyzacja środków trwałych” dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz wykonanych usługWORD

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz osóbWORD

Załącznik nr 6 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD

Załącznik nr 7 do Zaproszenia do składania ofert - Instrukcja obługi platformyPDF


Wyjaśnienia nr 1PDF


Informacja z wyboruPDF

czytano: 136 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2021-03-16 11:39:19

Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-25 09:06:57

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF