Zamówienia publiczne

 

2022-04-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (unieważnione)

2022-04-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę wykonania fotografii na potrzeby promocji efektów działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2022 roku