Zamówienia publiczne

 

2014-06-17

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na „świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”