Zamówienia publiczne

 

2013-06-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową Organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2013

2013-06-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2013-06-13

Kompleksowa Organizacja Targów dla Przedsiębiorczych 2013

2013-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie