Zamówienia publiczne

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-01-23

Informacja o zamiarze zakupu zestawów komputerowych, oprogramowania oraz zasilaczy awaryjnych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2012-01-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zamieszczenie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2012-01-10

Ogłoszenie o zamówieniu na zamieszczenie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie