Zamówienia publiczne

 

2010-06-28

Modyfikacja SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie graficzne, druk i dostawę wizytówek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2010-06-21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Opracowanie graficzne, druk i dostawę wizytówek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2010-06-14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Publikację ogłoszeń/artykułów reklamowych na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 realizowanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2010-06-01

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Publikację ogłoszeń/artykułów reklamowych na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 realizowanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”