Zamówienia publiczne

 

2010-02-05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zamieszczanie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”