Zamówienia publiczne

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2010-11-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2010-11-04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2010-11-04

Druga informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2010-11-03

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”