Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów dostępne jest wejście główne do budynku na poziomie terenu – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi automatycznie rozsuwane z czujnikiem ruchu bez progów. Sekretariat LAWP znajduje się na IV piętrze.

Wejście do Punktu kontaktowego znajduje się poniżej terenu a dostęp do drzwi możliwy jest po schodkach lub chodnikiem umiejscowionym wzdłuż budynku, do którego prowadzi teren o małym stopniu nachylenia. Drzwi do Punktu kontaktowego nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek wyposażony jest w 2 windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu budynku na parterze obok wind.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ulokowane są przy głównym wejściu do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.