Ankieta: Badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów

Badanie potrzeb szkoleniowych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w Osiach Priorytetowych I-II

Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby oraz oczekiwania w zakresie oferowanych szkoleń i tym samym przygotować najbardziej wartościową ofertę szkoleniową.

Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione !

1. Jaką instytucję Pani/Pan reprezentuje? *

2. Do jakiej grupy kwalifikuje Pani/Pan siebie/swoją instytucję? *

3. Jaką formę zdobywania nowej wiedzy ceni Pani/Pan najbardziej? *

 
 
wypełnienie pola jest obowiązkowe